Krušnohorci a bydlení

Kam by krušnohorský manžílek chodil, vždyť už tam byl! Ženy a děti bydlely ve stanech většinou přímo na polích, aby to měly blíž do práce. Škoda, že se tento krásný zvyk neudržel do dnešní doby. Krušnohorské bydlení mělo totiž několik výhod - ubyla rozvodovost a rovněž pozdní příchody na pracoviště byly vyjímkou.

Josef Alois Náhlovský

Login Form

Copyright © 2011, ALPHA MOTORS. All Rights Reserved.